Disclaimer

Disclaimer website Soundxperience
Bij de samenstelling van deze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat de geboden informatie en/of onderdelen verouderd of niet (meer) correct zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de geboden informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Dit geldt tevens voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de websites of informatie waarnaar door ons wordt verwezen. Het is niet toegestaan zonder onze toestemming onderdelen van de website te gebruiken voor andere websites of doeleinden. Het gebruikersrecht ligt alleen bij www.Soundxperience.nl. Soundxperience.nl en is niet aansprakelijk voor het gebruik en de gevolgen van deze website.

 

Disclaimer website Soundxperience

While writing this website we have taken best possible / utmost care. However, there is a possibility that information supplied and/or elements of this website have become outdated or are not (any longer) correct. No liability will be accepted for the information supplied herein. We are not liable for the consequences of the activities undertaken as a result of after visiting this website. This is also true for the consequences of the activities undertaken as a result of after visiting these websites and the information referred to. It is not allowed (without the designer’s permission) to use parts or sections of this website for other websites or other purposes. The copyright is property of www.Soundxperience.nl..

Soundxperience.nl.is not liable for the use of this website and following consequences.